Back to all posts
ADVERTISER / PUBLISHER 17 MAY 2024 4 MIN READ

Concept X - exclusive digital reseller for the Swedish Golf Federation

* Please scroll for the swedish version *

Concept X and the Swedish Golf Federation have entered into a strategic partnership for digital advertising on the highly appreciated platform MinGolf.se. This collaboration offers advertisers an easy way to reach all golfers in Sweden. "This is an exciting opportunity that perfectly aligns with what we want to achieve – strengthening local publishers' ad business while simplifying for the buyers to be visible in a fantastic advertising environment," says Richard Persson, CEO of Concept X, Sweden.

MinGolf.se – the definitive platform for Swedish golf enthusiasts

As the leading platform for Swedish golfers, MinGolf.se has 250,000 unique visitors per week during the peak season. This provides advertisers with a fantastic opportunity to market themselves to a wealthy and active audience with a great passion for golf.

A partnership founded on shared goals

The selection of Concept X as a partner for ad management and the sale of programmatic ads reflects a shared ambition. Mathias Resare, Marketing Director at the Swedish Golf Federation, says: "We have chosen Concept X as our new partner for ad management and the sale of programmatic ads. This choice gives us security in a world that is not always easy to navigate – especially for a sports federation – with all the ongoing changes in the digital ad market. Concept X has the knowledge, experience, size, and profile that fit us perfectly."

Concept X's commitment

Richard Persson, CEO of Concept X's Swedish division, highlights the synergy of the partnership: "Our collaboration with the Swedish Golf Federation is an exciting opportunity that perfectly aligns with what we want to achieve – strengthening local publishers' advertising business while simplifying the process for buyers to be visible in a fantastic advertising environment. We are incredibly grateful and proud to have the opportunity to work together with the Golf Federation and represent Sweden's golfers."

Shape the future of advertising with us

Concept X and the Swedish Golf Federation invite companies and advertisers to explore the opportunities this partnership entails. We offer brands the chance to engage with all active golfers in Sweden on MinGolf.se. Contact your Concept X representative for all the information.

Concept X blir exklusiv digital återförsäljare åt Svenska Golfförbundet

Concept X och Svenska Golfförbundet ingår ett strategiskt partnerskap kring digital annonsering på den mycket uppskattade plattformen MinGolf.se. Samarbetet ger annonsörer en möjlighet att på ett enkelt sätt nå Sveriges samtliga golfare. “Det är en spännande möjlighet som passar perfekt med vad vi vill uppnå – att stärka lokala publicisters annonsaffär och samtidigt förenkla för köpare att synas i en fantastisk annonsmiljö", säger Richard Persson, VD för Concept X, Sverige.

MinGolf.se – den definitiva plattformen för svenska golfentusiaster

Som den ledande plattformen för svenska golfare har MinGolf.se 250 000 unika besökare per vecka under högsäsongen. Detta ger annonsörer en fantastisk möjlighet att marknadsföra sig mot en köpstark och aktiv målgrupp med stor passion för golf.

Ett partnerskap grundat på gemensamma mål

Valet av Concept X som partner för annonshantering och försäljning av programmatiska annonser speglar en delad ambition. Mathias Resare, Marknadschef på Svenska Golfförbundet, säger: "Vi har valt Concept X som vår nya partner för annonshantering och försäljning av programmatiska annonser. Detta val ger oss trygghet i en värld som inte alltid är lätt att navigera i – inte minst för ett idrottsförbund – med alla pågående förändringar på den digitala annonsmarknaden. Concept X har den kunskap, erfarenhet, storlek och profil som passar oss perfekt."

Concept X:s engagemang

Richard Persson, VD för Concept X:s svenska division, framhäver partnerskapets synergi: "Vårt samarbete med Svenska Golfförbundet är en spännande möjlighet som passar perfekt med vad vi vill uppnå – att stärka lokala publicisters annonsaffär och samtidigt förenkla för köpare att synas i en fantastisk annonsmiljö. Vi är oerhört tacksamma och stolta att få möjligheten att jobba ihop med Golfförbundet och få representera Sveriges golfare.”

Forma framtidens annonsering med oss

Concept X och Svenska Golfförbundet bjuder in företag och annonsörer att utforska de möjligheter som detta partnerskap innebär. Vi erbjuder varumärken att engagera sig med alla aktiva golfare i Sverige på MinGolf.se. Hör av dig till din Concept X-kontakt för att få all information.

Kasper Dalby

Chief Supply Officer & Partner